Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Možné je reklamovať tovar v lehote 30 minút po prevzatí tovaru.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Reklamácie sa vybavujú:

  • telefonicky na t. č. 0911 090 089
  • formou emailu na dedinka@pizzerka.sk
  • prostredníctvom kuriéra
  • osobne na prevádzke

Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť osobne alebo kuriérom pizzérie na adresu prevádzky.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontakt R & J Group spol. s r.o., Hlavná 433, 900 89 Častá, 0911 090 089, dedinka@pizzerka.sk